betgamecock.com ข่าวไก่ชน ผงะ! งูหลามเขมือบไก่ชนราคา 3 พัน ท้องป่องติดคาเล้า

ผงะ! งูหลามเขมือบไก่ชนราคา 3 พัน ท้องป่องติดคาเล้า


งูกินไก่

ที่ร้านค้าขายเครื่องสังฆทาน จังหวัดสระบุรี นายสมพงษ์ ชัยรส อายุ 42 ปี เผยออกมาว่า ได้แจ้งศูนย์ช่วยเหลือส่วางรัตนตรัยธรรมสถานที่สระบุรี ให้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯมาช่วยจับงูที่รับประทานไก่ชนราคาสูง

งูกินไก่

เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ได้ตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจับงู โดยข้างหลังร้านค้า เป็นที่เพาะไก่ แล้วก็เลี้ยงไก่ปริมาณ 3 เล้า อยู่ชิดกัน เล้าแรกเป็นไก่ชนกับแม่ไก่ เล้าลำดับที่สองเป็นลูกไก่ เล้าลำดับที่สามเป็นไก่ชนตัวโปรดของนายสมพงษ์ ซึ่งได้ถูกงูหลามขนาดใหญ่สวาปามเข้าไป

เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ก็เลยได้เข้าไปตรวจในเล้า มองเห็นงูแขวนโตงเตง ขณะเอาหัวเลื้อยออกมาจากช่องใต้หลังคาไปแล้ว แม้กระนั้นติดท้องขนาดใหญ่ ที่รับประทานไก่เข้าไปแล้ว 1 ตัว ข้าราชการช่วยเหลือฯ ซึ่งมาผู้เดียว ได้ใช้เชือกผูกตัวงูชิดกับคานหลังคาไว้ กลัวว่าหากงูตกลงมา จะหันมาฉกหรือกัด ก็เลยได้ใช้มือดึงงูที่ติดอยู่บนช่องใต้หลังคา ดึงสู้ไม่ไหวเพราะเหตุว่ามาผู้เดียว งูแรงมากมายกว่า ก็เลยตั้งมั่นออกแรงดึงเต็มกำลังจนกระทั่งดึงงูหลุดลงมาได้ได้ผลเสร็จ แล้วได้ใช้บ่วงเชือกไปเกี่ยวคองู เป็นงูหลามขนาดใหญ่ ยาวราว 3 เมตร ใช้เวลาสำหรับในการจับ 30 นาที