betgamecock.com ข่าวไก่ชน แต่งเดือยไก่แบบไหนจากผิดรูปให้กลับมาใช้งานได้

แต่งเดือยไก่แบบไหนจากผิดรูปให้กลับมาใช้งานได้


ความรู้ไก่ชน

เดือยไก่ชนนั้นมีอยู่หลายลักษณะโดยมากแล้วเดือยไก่นั้นจะตรง แล้วถ้าว่าเดือยไก่ของพวกเรานั้นมีรูปร่างที่ผิดรูปผิดรอย ไม่ถูกทรง

ความรู้ไก่ชน

การใช้แรงงานมันใช้ไม่ได้พวกเราก็จะต้องทำตัดแต่ง แล้วพวกเราจะตัดแต่งยังไงให้เดือยไก่ของพวกเรานั้นสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเดิม พวกเรามาทำความเข้าใจกัน ให้เหลือส่วนเดือยที่ตรงจะสั้นหรือยาวไม่มีความสำคัญ หากไก่มันตรงมันใช้เดือยอยู่แล้ว ให้ตัดถูกจุดที่โค้งทำมุม 45 องศา เป็นปากฉลาม สำหรับการตัดให้ใช้เลื่อยปรุหรือเลื่อยตัดเหล็กใบเล็กเพื่อไม่ให้สั่นสะเทือนถึงโคนเดือย โดยเดือยไก่ที่ผิดแบบที่พวกเราจะต้องปรับปรุงตัดแต่งให้กลับมาใช้ได้มีอยู่ 4 แบบเป็น

  1. เดือยไก่ที่มีปลายเดือยโค้งขึ้นข้างบน บางตัวโค้งงอเข้ามาจนถึงติดลำแข้ง การตัดปลายเดือยที่โค้งงอขึ้นให้พวกเราตัดเดือยจุดที่โค้ง รวมทั้งให้ตัดเป็นปากฉลามปลายเฉ 45 องศาแผลอยู่ข้างบนให้เดือยตรง แล้วก็เหลาให้ปลายเดือยแหลม
  2. เดือยไก่ที่มีปลายงอโก่งลงข้างล่าง ก็จะคล้ายกับแบบอันดับหนึ่งหมายถึงให้ตัดถูกจุดที่โค้งรูปปากฉลามเฉ 45 องศาแบบเดียวกันให้แผลอยู่ข้างล่างรวมทั้งเหลาปลายให้แหลใช้งานได้
  3. เดือยไก่ที่งอไปข้างหลัง ปลายเดือยงอไปทางนิ้วก้อย ก็ให้พวกเราตัดปากฉลามดังเดิมตัดตรงส่วนที่โค้งเอาปลายที่งอออกให้เดือยมันตรง แผลก็จะอยู่ข้างในและก็เหลาปลายบนข้างล่างพวกเราก็จะได้เดือยที่มีลักษณะอย่างเดิม
  4. เดือยไก่ที่โค้งออกมาข้างหน้า ดังเดิมก็ให้พวกเราตัดส่วนปลายออกตัดในจุดที่โค้งให้เหลือส่วนที่ตรง ทำปากฉลามมุม 45 องศา แผลก็จะอยู่ข้างหน้า เหลาปลายให้ใช้งานได้