betgamecock.com การศึกษา แห่แชร์ มัธยมวัดธาตุทอง ออกระเบียบใหม่ ผมสั้น-ยาวได้ตาม ‘เพศวิถี’ ปูน ทะลุฟ้า ยก ร.ร.ในฝัน

แห่แชร์ มัธยมวัดธาตุทอง ออกระเบียบใหม่ ผมสั้น-ยาวได้ตาม ‘เพศวิถี’ ปูน ทะลุฟ้า ยก ร.ร.ในฝัน


การศึกษา

แห่แชร์ มัธยมวัดธาตุทอง ออกระเบียบใหม่ ผมสั้น-ยาวได้ตาม ‘เพศวิถี’ ปูน ทะลุฟ้า ยก ร.ร.ในฝัน

การศึกษา

โลกออนไลน์แชร์ภาพและข้อความของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เกี่ยวกับระเบียบทรงผมนักเรียน ซึ่งให้เป็นไปตาม ‘เพศวิถี’

ข้อ 1 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม โดยสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถี ดังนี้
(1) นักเรียนชาย และเพศวิถีชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
(2) นักเรียนหญิง และเพศวิถีหญิง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบผม ติดโบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองให้เรียบร้อย

ข้อ 2 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้
(1) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
(2) ไว้หนวดหรือไว้เครา
(3) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  มทร.สุวรรณภูมิ ฟรีค่าสมัคร-ลดค่าเทอม 50% หวังช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่าย