betgamecock.com ธุรกิจ PwC ผนึก SAP โชว์กลยุทธ์ ESG เพื่อบรรลุ Net Zero

PwC ผนึก SAP โชว์กลยุทธ์ ESG เพื่อบรรลุ Net Zero


ธุรกิจ PwC

ไม่นานผ่านมา PwC และ SAP เปิดตัวกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมร่วมกันเพื่อให้ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจ ระหว่าง PwC และ SAP ซึ่งประสบความสำเร็จในการส่งมอบโซลูชั่นด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้กับลูกค้ามากกว่า 80 ประเทศ

สำหรับกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วยโซลูชั่นที่สร้างสรรค์ร่วมกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้าน ESG และการบัญชีของ PwC โดยมีเป้าหมายช่วยธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์ ESG ในการดำเนินงานอย่างน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ผสมผสานด้วยโซลูชั่น SAP® Cloud for Sustainable Enterprises, โซลูชั่น SAP Sustainability Control Tower และโซลูชั่น SAP Product Footprint Management

ธุรกิจ PwC

ที่ไม่เพียง PwC และ SAP จะช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นที่จำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด หากยังช่วยขับเคลื่อนการเติบโต เพื่อรองรับความคาดหวังของลูกค้า และนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่สำคัญ ยังช่วยลูกค้าในการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) และการรายงานความยั่งยืน

นอกจากนั้น กลยุทธ์ของ PwC และ SAP ยังมีโซลูชั่นที่ครอบคลุมกลยุทธ์ ESG ทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย และการยอมรับเครดิตภาษี ไปจนถึงจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก และการวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีความท้าทาย 3 อันดับแรกในการรายงานด้าน ESG การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการรายงานความยั่งยืนจะถูกระบุอยู่ในกลยุทธ์นี้ด้วย ดังต่อไปนี้

หนึ่ง การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการรายงาน และเปิดเผยข้อมูลการวัดก๊าซคาร์บอนในระดับกลุ่มนักลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ผู้ให้กู้ หน่วยงานกำกับดูแล และลูกค้า

สอง การดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สนับสนุนการผนวกมาตรการด้าน ESG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผนวกประเด็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้ากับหน่วยงานของธุรกิจโดยตรง เช่น การค้า, การแปลงเงินกำไรเป็นทุน และภาษี

สาม การจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของห่วงโซ่อุปทานที่ขยายการสนับสนุนสำหรับมาตรการด้าน ESG เพื่อให้ครอบคลุมผลกระทบของซัพพลายเออร์ต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ที่สำคัญ PwC และ SAP มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านการรายงาน และการตรวจสอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำรายงานทางการเงินแห่งสหภาพยุโรป (European Financial Reporting Advisory Group : EFRAG) และคณะกรรมการมาตรฐานความยั่งยืนระหว่างประเทศ (International Sustainability Standards Board : ISSB)

ข่าวที่น่าสนใจ : เที่ยวญี่ปุ่น ดีมานด์ทะลักไฮซีซัน